مدرس خوشنویسی و خوشنگاري - ( iranian calligrapher )
استاد محمد علی سبزه کار رئیس انجمن خوشنویسان شعبه شرق تهران از بزرگان و از تاثیر گذارترین اساتید معاصر کشورمان می باشند که در زمره برجسته ترین شاگردان استاد امیرخانی قرار دارند. افتخاری نصیب خوشنویسان شهرستان خدابنده گردید تا استاد عزیز کارگاهی یک روزه را در شهرستان خدابنده برپا دارند که با استقبال بسیار خوب هنرمندان این شهر مواجه گردید.

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۶ساعت 12  توسط اسحاق حنیفه  |